Every Kiss Begins With Hiro. - Hiro-Lickin' Good.

Tidens tand

Från sten till grus och sand behöver inte alltid vara en procedur på miljontals år där vind och stormar gnuggat och brutit sönder sten och berg till de mindre partiklarna. Idag så kan man faktiskt utföra den här typen utav arbete på några timmar. Med hjälp utav så kallade stenkrossar tillverkar man just grus och sand som används på Sveriges vägar på vintrarna och i trädgårdar, samt anläggningar. Stenkrossar är något som blivit mycket vanligt i butiker och säljs även till de mindre företagen.